ŽALIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekų turėtojai žaliąsias atliekas gali kompostuoti savo privačioje valdoje kompostavimo

įrenginyje arba pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Sargelių k. 14, Pabaisko

sen., Ukmergės r.

 

Žaliųjų atliekų išvežimo paslaugą galima užsisakyti UAB „Ukmergės autobusų parkas“, el.

paštu: zaliosios@ukmergesautobusai.lt, tel. +370 655 68154.

 

Paslauga teikiama šiltojo sezono metu, nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 15 d.

 

Užsisakiusiems paslaugą Ukmergės mieste pagal poreikį nemokamai bus suteikiamas 240 l

talpos konteineris (konteinerio aptarnavimo kaina – 4,77 Eur/mėn.) arba 1 kub. m. didmaišis

(vienkartinis didmaišio aptarnavimo įkainis – 52,64 Eur.). Gali būti suteikiami papildomi

didmaišiai (kiekvieno papildomo didmaišio aptarnavimo įkainis – 7,74 Eur.)

 

Nustatytu grafiku įmonė šias atliekas išveš kas ketvirtą savaitę, ketvirtadieniais.

 

Užsisakiusiems paslaugą namų ūkiams rajone bus suteikiamas 1 kub. m. talpos didmaišis

(vienkartinis didmaišio aptarnavimo įkainis – 52,64 Eur.). Taip pat, jei reikėtų, gali būti

suteikiami papildomi didmaišiai (kiekvieno papildomo didmaišio aptarnavimo įkainis – 7,74

Eur.). Užsisakius didmaišį rajone, bus skaičiuojamas vežimo mokestis į abi puses – 0,81

Eur/km.

 

DRAUDŽIAMA! Žaliąsias atliekas draudžiama mesti į šioms atliekoms neskirtus

konteinerius ar palikti komunalinių atliekų konteinerių aikštelėse. Už atliekų tvarkymo

taisyklių pažeidimą (Administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnis) pažeidėjams

gresia bauda nuo 30 iki 140 eurų. Pakartotinai padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo

140 iki 600 eurų.