Kviečiu "Dukstynėlės" bendrijai paskirti savo gautų apmokestinamų pajamų.

Kam ir kokias pajamų mokesčio dalis galiu paskirti?

 

2022 metais nuo 2021 metais gautų apmokestinamų pajamų galite paskirti tokias pajamų mokesčio dalis:

 

iki  1,2 procentų šiems paramos gavėjams:

įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims.

Kokiu būdu ir iki kada galiu pateikti prašymą FR0512?

 

Nuo 2022-01-01 skirti pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus galite  tik elektroniniu būdu per  Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) , teikiant prašymą FR0512 (5 versija). Šią prašymo formą galite pateikti iki 2022 m. gegužės 2 d.

 

Ar galiu vienu prašymu FR0512 pajamų mokesčio dalį paskirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui?

 

Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galite skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

 

Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 m. pajamų mokesčio dalį, Jums pakanka iki 2022 m. gegužės 2 d. pateikti tik vieną Prašymą, kurio eilutėje  Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio pasirinkti 2025 m. Pagal tokį Prašymą paskirta pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2021, 2022, 2023, 2024 ir 2025 m. gautų pajamų.

 

Informacijos šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija.